Van harte welkom op deze Engelstalige bladzijden. Maar weet u ook dat er van onzentwege een Nederlandstalige bladzijde wordt gepubliceerd en dat er op het net eveneens nog andere Nederlandstalige websites te vinden zijn van mensen die behoren tot de Jeshuaanse of Jesjoeaanse gemeenschap.

Een Jeshuaist of Jesjoeaan is iemand die zich onderwerpt aan de leer van de Nazareense Joodse rebbe Jeshua en dezelfde God aanbidt als deze van de rebbe Jeshua (Jesjoea) en zijn leerlingen.

In het Nederlandstalig gebied is Jeshua beter gekend onder zijn vervalste naam, namelijk onder de naam Jezus Christus. Deze grote leermeester wenste dat iedereen zijn hemelse Vader zou komen te kennen en komen te aanbidden. Jeshuaisten als ware volgers van Jeshua of als ware volgers van Christus Jezus, en navolgers van zijn apostelen, wensen de ware Christus kenbaar te maken en de Enige Ware God aan zo veel mogelijk mensen kenbaar te  maken. Hiertoe verrichten zij predikingswerk en stellen zij enkele publicaties ter beschikking, op het net zo wel als op papier.

Mogen wij a daarom vriendelijk uitnodigen om ook onze Nederlandstalige website "Jeshuaisme" te komen bezoeken. daar kan u meerdere Nederlandstalige artikelen vinden alsook een blog waar u terecht kan met al uw vragen.
Voor Nederlandstalige lezers image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING